jakt

Välkomna att hänga in ert vilt hos oss på Nääs säteri, 573 95 Ydre.  Vilthanteringsanläggningen ligger vid första infarten till gården om man kommer från Hestra. Kör man in vid andra infarten till Bryggeriet så ser man vilthanteringsanläggningen på kullen på andra sidan av gården och kan ta vägen genom gården dit.

Tiderna för inlämning av vilt är följande:

16 augusti 2023 -31 januari 2024

15 april-30 juni 2024

16 augusti-31 januari 2025

På Nääs har vi en mottagningskyl i anslutning till vår styckningslokal där ni kan hissa upp djuren på banan direkt. De röda organen (hjärta, lever, lungor, mjälte och njurar) hängs i en påse på samma krok som djuret tillsammans med era kontaktuppgifter.

Vildsvin, rådjur och hjort hängs in i mottagningskylen. Älg behöver vi ta emot personligen och hänga in i lokalen direkt.

Tänk på att hygienen är jätteviktig vid urtagning och hantering av det fällde viltet. Ju bättre hantering i skogen desto större blir utfallet på det ni får betalt för. Ett kontaminerat eller illa skjutet djur kasseras.

Alla djur lämnas in med pälsen på, sotade och med de röda organen i en plastpåse (hjärta, lungor, lever, njurar och mjälte). Saknas något organ ges ingen utbetalning på det djuret. Veterinären dömer ut djur utan alla organ och vi åläggs dessutom en straffavgift. Skallarna behöver också vara med på alla djur. Det är dock okej att kapa av under och överkäke på vildsvinen. Vill ni ha tillbaka trofén så löser vi såklart det, men då måste det framgå tydligt på den information som lämnas tillsammans med djuret.

Vi betalar följande ersättning för vilt:

Älg 41 kr/kg, kalv under 40 kg 25 kr
Hjort 40 kr/kr

Rådjur 36 kr/kg
Vildsvin 21 kr/kg
Vildsvin under 10 kg 0 kr
Vildsvin med en slaktvikt över 50 kg görs en andra bedömning på. Vilket kan resultera i 14 kr/kg. (Vår upplevelse efter att ha tagit emot vildsvin i 2 år är att är att de flesta stora grisar håller samma kvalité som de mindre)

 

 

Ni får betalt för slaktvikten efter att skottskador skurits bort. Hundbitna och förorenade djur kasseras. Rådjur som är bukskjutna eller sönderskjutna i baklåren eller i sadeln utges maximalt en ersättning om 150 kr. Hagelskjutna rådjurs utges en maximal ersättning på 150 kr.

Vi köper även in vilt från hägn. Kontakta oss för avtal.
Vid frågor kontakta Elin på info@naaskott.se eller 070-669 59 03
Välkomna att hänga in ert vilt!